Lietošanas noteikumi

Reģistrējoties vai autorizējoties sistēma piekrītu savu personas datu uzglabāšanai (vārds, uzvārds, epasta adrese, fotogrāfija, vēlmju saraksts u.c. www.giftup.lv mājas lapā norādītie un pievienojamie dati) un apstrādei (statistikas veidošanai), kā arī jaunumu saņemšanai uz savu norādīto epasta adresi. www.giftup.lv darbojas ka datu apstrādātājs. Neaktīvās personas dati tiks dzēsti katrus divus gadus vai arī līdz atteikšanās brīdim. Lai dzēstu lietotāja profilu rakstīt uz e-pastu info@giftup.lv. Dati tiks izmantoti www.giftup.lv mājas lapas ietvaros, publisku apskates pieeju atļaujot vārdam, uzvārdam un fotogrāfijai. Apstirpinu, ka esmu informēts, ka vēlmju sarakstu un citus www.giftup.lv pievienotos datus varu norādīt kā privātus tādejādi atļaujot datu pieeju tikai apstiprinātajiem draugiem un www.giftup.lv adminisratoriem. Apstiprinu, ka esmu informēts par tiesībām iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, atļauju tos saņemt un pārsūtīt citam datu pārzinim, ierobežot to apstrādi vai atteikties no datu uzglabāšanas un apstrādes atsaucot savu sniegto piekrišanu, kā arī pieprasīt datu dzēšanu. Apliecinu, ka visi iesniegtie dati ir patiesi.